Τα γνωστά σε όλους HotSpot αποτελούν σημεία όπου εκπέμπεται κάποιο σήμα (σηνήθως προς πολλές κατευθύνσεις) το οποίο με τον κατάλληλο εξοπλισμό δέκτη παρέχει σύνδεση στο διαδίκτυο ή κάποια υπηρεσία. Οι δέκτες αυτών των εκπομπών πρέπει να είναι συμβατοί με την συσκευή εκπομπής (WiFi -a-b-g-n, WiMax) κινητά τηλέφωνα, pda, laptop, WiFi-desktops κ.α.

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σημείων ευρυζωνικής εκπομπής με:

  • Συσκευές WiFi
  • Συσκευές WiMax
  • Eφαρμογές διαχείρισης χρηστών (για δημόσιους χώρους)
  • Σύστημα διαχείρισης χρηστών με τιμολόγηση υπηρεσιών (για cafe)
  • Σύστημα προστασίας και ελέγχου πρόσβασης σε σηγκεκριμένες τοποθεσίες (firewall, proxy)