If It Doesn't Exist on the Internet, It Doesn't Exist
Kenneth Goldsmith

Αν και η φράση του συγγραφέα Kenneth Goldsmith όταν υπόθηκε ακούστηκε ως προφητική σήμερα ολόκληρη η λειτουργία της κοινωνίας βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου. Από το παγκόσμιο δίκτυο (WorldWideWeb) έχουμε περάσει στο σύννεφο (cloud) υποδομών και υπηρεσιών. H Coverage χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής προσφέρει λύσεις προβολής (WebSites) και λειτουργίας (WebPortal), σε εταιρίες και φορείς. Οι λύσεις είναι προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες του κάθε πελάτη μας με εγγυημένη ποιότητα είτε πρόκειται για ένα στατικό site παρουσίασης είτε για το portal ενός δημόσιου φορέα.

Λειτουργικότητα - Σχεδιασμός - Υλοποίηση - Προβολή

Οι φάσεις του ακολουθούμε για την ολοκλήρωση ενός έργου ανάπτυξης διαδικτυακού τοπου είναι οι εξής: Λειτουργικότητα: Καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων που πρέπει να έχει ο δικτυακός τόπος Είναι το σημαντικότερο στάδιο για την ορθή ολοκλήρωση του έργου. Σε συνάντηση με τον πελάτη καταγράφονται οι απαιτήσεις του σχετικά με τον σκοπό του δικτυακού τόπου, τις λειτουργίες του, τα γραφικά απεικόνισης των διαφόρων στοιχείων, τις δυνατότητες επεξεργασίας και ενημέρωσης περιεχομένου, την υπαρξη δυναμικού περιεχόμενου και στοιχείων Web 2.0, αλληλεπίδραση με άλλες εφαρμογές ή διαδικτυακούς τόπους κ.α. Σχεδιασμός: Παρουσίαση τυπικών μορφών ή εξατομικευμένη σχεδίαση Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος διεπαφής με τους χρήστες ή επισκέπτες γίνεται από την εταιρία μας ή και από εξειδικευμένους συνεργάτες (γραφίστες) αν ζητηθεί. Αν ο πελάτης έχει ήδη έτοιμα μορφότυπα (templates) με την μορφή της αρχικής και μιας εσωτερικής σελίδας μπορούμε να τα υλοποιήσουμε εμείς στον δικτυακό του τόπο. Τα κινούμενα γραφικά μπορούν να παρουσιαστούν με την μορφή Flash, html-4 ή j-Query, εμπλουτίζοντας την μορφή παρουσίασης. Τα κινούμενα γραφικά μπορεί να είναι:

 • Εισαγωγής (intro)
 • Επικεφαλίδας (Top Banner)
 • Μενού
 • Τμήματα εφαρμογών (modules)

Ο σχεδιασμός όπως αναφέρθηκε γίνεται για την αρχική σελίδα και μιαεσωτεική σελίδα. Πάντα σχεδιάσουμε και χρησιμοποιούμε με προτυποποιημένες μορφές (templates, themes, css) ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στο περιεχόμενο. Υλοποίηση: Ανάλογα με την επιθυμητή λειτουργικότητα υλοποιούμε 4 βασικούς τύπου λύσεων

Στατικές Σελίδες

 html-iconvalid_css Πρόκειται για την απλούστερη μορφή Site όπου το περιεχόμενο είναι συγκεκριμένο περιορίζεται σε κείμενο και φωτογραφίες και συνήθως αποτελείται από έως 10 σελίδες.

Δυναμικές Σελίδες χωρίς σύστημα διαχείρισης

asp.net-logo

php_logo
jsp
Πρόκειται για σελίδες που μπορούν να ενσωματώνουν τμήματα κώδικα, ωστε να υλοποιούν λειτουργίες. Οι λειτουργίες αυτές  μπορεί να είναι:

 • φόρμα αποστολής μηνύματος αλληλογραφίας
 • φόρμα καταγραφής στοιχείων χρηστών
 • ενημερώσεις ειδήσεων RSS-Atom
 • Προβολή καιρού
 • προβολή ημερολογίου
 • προβολή ώρας
 • παρουσίαση εικόνων (slideshow)
 • μουσική υποβάθρου (background music)
 • προβολή video
 • χάρτες Google
 • διασύνδεση με άλλες εφαρμογές
 • διασύνδεση με κοινωνικά δίκτυα (Social Network mush-ups)

 

Δυναμικές Σελίδες με σύστημα διαχείρισης

sitefinityLogo dotnetnuke_logo joomla-logo drupal_logo wordpress-logo Στις περιπτώσεις διαδικτυακών τόπων (WebSites) ή πυλών (WebPortals) που το περιεχόμενο τους είναι μεγάλο (>15 σελίδες) ή υπάρχει ανάγκη συνεχούν ενημέρωσης ή προσθήκης δεδομένων από τους διαδικτυακούς χρήστες (Blog, Forum) χρησιμοποιούμε συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems). Τα συστήματα αυτά, εμπορικά ή ανοιχτού κώδικα, παρέχουν:

 • περιβάλλον διαχείρισης των εμπλουτισμένων κειμένων
 • τμημάτων εφαρμογών modules όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω
 • ομοιογενές περιβάλλον παρουσίασης (stylesheet)
 • δυνατότητες περιορισμό πρόσβασης σε σελίδες και στοιχεία εφαρμογών για ορισμένους χρήστες μόνο
 • Ευκολία αλλαγής μορφής με χρήση template-theme
 • Αυξημένη ασφάλεια σε ευαίσθητα σημεία του κώδικα
 • Δυνατότητα επεξεργασίας χωρίς χρήση άλλης εφαμογής
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)

Σελίδες Flash

pic_flash Τα Flash Websites δεν αποτελούν την πληρέστερη λύση ούτε από λειτουργικότητα ούτε από επεκτασιμότητα ή ευκολία αλλαγών, αλλά σε περιπτώσεις που το κύριο μέλημα είναι η εντυπωσιακή εμφάνιση η Coverage αναπτύσει ολοκληρωμένες web-Flashsite λύσεις. Σε πολλές περιπτώσεις όμως και για όλους τους τύπους λύσεων σχεδιάζονται εισαγωγές, banners και δυναμικά παραμετροποιήσιμα xml-flash

Προβολή - Παρουσίαση και δημοσιοποίηση του διαδικτυακού τόπου

google-logo-small

 

yahoo-logo bingLogo_5F00_lg

Στο διαδίκτυο ο κύριος τρόπος αναζήτησης μιας πληροφορίας είναι μέσω των γνωστών μηχανών αναζήτησης (Google, yahoo, Bing). Ο στόχος της κάθε εταιρίας είναι να μπορεί να προβάλλεται όσο το δυνατό "ψηλότερα" στις λίστες αποτελεσμάτων. Για το σκοπό αυτό η Coverage έχει αναπτύξει μια σειρά από διαδικασίες και μεθόδους SEO (Search Engine Optimization). Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Χρήση ετικετών (Tags)
 • Χρήση metadata
 • Ιδιότητες εικόνων
 • Χάρτης ιστοτόπου
 • Συσχετιζόμενα περιεχόμενα
 • Διασύνδεση με ιστόποτους και φακέλους αναζητήσεων
 • Κοινωνικά δίκτυα
 • περιορισμός μη αναζητήσιμων περιεχομένων
 socia-network-3