Η COVERAGE στα πλαίσια της ολοκληρωμένης υποστήριξης που παρέχει για τους πελάτες της, προσφέρει υπηρεσίες
εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης. Με τον όρο δομημένη καλωδίωση εννοούμε την όδευση των καλωδίων
(Ρεύματος, Δικτύου, Ηχείων, Τηλεόρασης) μέσα από ειδικούς αγωγούς (κανάλια) και τον κατάλληλο τερματισμό τους
από τις δύο πλευρές. Στην περίπτωση δικτύου υπολογιστών που καταλήγει σε κεντρικό εξυπηρετητή (server)τερματίζουμε
σε patch panel (μεικτονόμιση). Την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, συνοδεύει η σωστή επιλογή των υλικών καλωδίωσης.
Χρησιμοποιώντας επώνυμα και δοκιμασμένα υλικά και εγκαθιστώντας τα με βάση τα διεθνή πρότυπα και κάνοντας χρήση
ειδικών οργάνων διασφαλίζουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Διεθνείς Προδιαγραφές Δομημένης Καλωδίωσης