Η COVERAGE εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων τηλεπικοινωνίας τόσο προς ιδιώτες όσο και προς επιχειρήσεις, βασιζόμενες στην τεχνολογία voice over ip. Η απάντησή μας στις αυξημένες επικοινωνιακές ανάγκες βασίζεται σε μια διαδικασία ενσωμάτωσης όλων των μεθόδων επικοινωνίας, των συσκευών και των μέσων επικοινωνίας.

Η τεχνολογική επανάσταση στον τομέα των επικοινωνιών έχει ανοίξει διάπλατα το δρόμο για επαφή σε πραγματικό χρόνο, μέσα από πακέτα δεδομένων ip, που μπορούν να μεταφέρουν ήχο και εικόνα ταχύτατα. Βάση των τηλεφωνικών κέντρων VoIP αποτελεί η πλατφόρμα Asterisk. Ο σχεδιασμός της υποστηρίζει κάθε ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο για τη μετάδοση ήχου και εικόνας.

Για την κάλυψη των συχνών αναγκών των επιχειρήσεων για σύνθετα τηλεφωνικά κέντρα, με δυνατότητα υποστήριξης ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού γραμμών εσωτερικής επικοινωνίας, εμπιστευόμαστε το πρωτόκολλο SIP και εξυπηρετητές που χρησιμοποιούν λειτουργικά linux. Τα κέντρα αυτά περιλαμβάνουν τις τερματικές συσκευές sip τηλεφώνων, οι οποίες επικοινωνούν με τον κεντρικό εξυπηρετητή Asterisk.

  • Μελέτη του χώρου εγκατάστασης
  • Ολοκληρωμένη λύση τηλεφωνικού κέντρου VoIP
  • Προμήθεια και διάθεση εξοπλισμού
  • Ειδικές εφαρμογές - λύσεις - αυτοματισμοί
  • Συμβουλές για μείωση κόστους τηλεφωνίας
  • Σύνδεση τηλ.κέντρων VoIP με υποκαταστήματα επιχειρήσεων
  • Εκπαίδευση προσωπικού
  • Hosted Cloud Virtual pbx
  • Fax Cloud Services