Η Coverage παρέχει λύσεις εφαρμογών πληροφορικής εξατομικεύοντας τες στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Οι εφαρμογές μπορεί να είναι τοπικές (desktop applications), δικτυακές (internet-intranet application) ή ως υπηρεσίες (cloud applications). Περιγράφοντας μας τις ανάγκες της επιχείρησης σας μπορούμε να σας προτείνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να τις καλύψετε. Κύριο μέλημα μας δεν είναι μόνο η αξιοπιστία, η αρτιότητα και η ασφάλεια αλλά και ο περιορισμός του κόστος για τον τελικό πελάτη. Προσφέρουμε λύσεις: έτοιμων εμπορικών εφαρμογών (εγκατάσταση-παραμετροποίηση) έτοιμων εφαρμογών ανοιχτού κώδικα (εγκατάσταση-παραμετροποίηση) ανάπτυξη εφαρμογών (σχεδιασμός-ανάπτυξη- εγκατάσταση-παραμετροποίηση)